தேசிய ஷூரா சபை ஜனாதிபதிக்கு அனுப்பி வைத்துள்ள கடிதம்

gotabaya rajapaksa

 

p11

p22

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top