உழ்ஹிய்யா தொடர்பான சூரா சபையின் வழிகாட்டல்கள்

Uhhiya

“குர்பானியின் ஒட்டகத்தை (கால்நடையை) அல்லாஹ்வின் அடையாள சின்னங்களில் ஒன்றாக நாம் உங்களுக்கு ஆக்கியிருக்கிறோம். அதில் உங்களுக்கு பெரும் நன்மை இருக்கிறது.”_ (அல்-குர்ஆன் 22:36)

இந்த அல்-குர்ஆன் வசனம் உழ்ஹிய்யாவின் முக்கியத்துவத்தையும் அது இஸ்லாத்தின் அடையாளச் சின்னங்களில் ஒன்று என்பதையும் உணர்த்துகின்றது.

_“நிச்சயமாக அல்லாஹ், செய்வனவற்றை திருந்தச் செய்யும்படி பணித்திருக்கின்றான்”_ (ஸஹீஹ் முஸ்லிம்)
இந்நபிமொழி இஸ்லாத்தின் அடிப்படைக் கோட்பாடுகளில் ஒன்றான ‘அல்-இஹ்ஸான்’ (செய்வதைச் சிறப்பாக, உரிய முறையில் செய்தல்) என்ற கருத்தை விளக்குகின்றது. அதற்கு உதாரணமாக நபி (ஸல்) அவர்கள் குர்பான் கொடுப்பதைக் குறிப்பிடுகின்றார்கள்.

மிருகத்தை அறுக்கும்போது முறையாக அறுக்க வேண்டும்; கத்தியை கூர்மையாக வைத்துக்கொள்ள வேண்டும்; அறுக்கும் மிருகத்தின் கஷ்டத்தை எளிதாக்க வேண்டும் என்றெல்லாம் நபியவர்கள் விளக்கம் சொல்கின்றார்கள்.
*அந்த வகையில் இச்சிறப்பான மார்க்க அனுஷ்டானத்தை இலங்கைவாழ் முஸ்லிம்கள் நிறைவேற்றுவது குறித்து

பின்வரும் வழிகாட்டல்களை தேசிய சூரா சபை வழங்க விரும்புகிறது:*

01. அல்லாஹ்வின் திருப்பொருத்தத்தையும் அவனது கூலியையும் மாத்திரம் எதிர்பார்த்த வண்ணம் குர்பானியை கொடுத்தல்.

02. உழ்ஹிய்யாவை நாட்டின் சட்டவிதிமுறைகளுக்கமைய, சமூக நால்லிணக்கத்தைக் கருத்திற்கொண்டு நிறைவேற்றல்.

03. ஆடு/மாடுகளைக் கொள்வனவு செய்தல் எடுத்துச் செல்லல் தொடர்பாக பின்வரும் விடயங்கள் கவனத்திற் கொள்ளல்:
• கிராம உத்தியோகத்தரினால் (GS) விலங்கின் உரிமை அத்தாட்சிப்படுத்தப்படல்.
• மிருக வைத்தியரிடமிருந்து (Veterinary Surgeon) விலங்கின் உரிமைக்கான சான்றிதழ், கால்நடை விபரச்சீட்டு (Cattle Voucher), சுகாதார அத்தாட்சிப் பத்திரம் (Health Certificate) என்பவற்றைப் பெற்றுக்கொள்ளல்.
• விலங்குகளை எடுத்துச் செல்வதற்கான அனுமதியை (Transport Permit) பிரதேச செயலகத்தில் (DS Office) பெற்றுக்கொள்ளல்.
• விலங்குகளை எடுத்துச் செல்வதற்குப் பொருத்தமான வாகனங்கள் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும். அரசாங்க வர்த்தமானியின் படி விலங்குகளை வாகனத்தில் ஏற்றிச்செல்ல அனுமதிக்கப்பட்ட எண்ணிக்கை பேணப்படல். (இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானிப் பத்திரிகை (அதி விசேஷட) இல. 1629/17 – 2009.11.26)

04. குர்பான் நிறைவேற்றப்படும் இடம், முறை மற்றும் குர்பான் பங்கீடு குறித்து பின்வரும் விடயங்களைப் பேணி நடத்தல்:
• குர்பானி விலங்குகளை பொதுமக்களுக்குத் தென்படும் வகையில் பாதையோரங்களில், பொது இடங்களில் கட்டி வைப்பதை முற்றாகத் தவிர்த்தல்.
• குர்பான் செய்வதற்குப் பொருத்தமான இடம், நேரம் என்பவற்றை முன்கூட்டியே தீர்மானித்தல். குறிப்பாக பிற சமயத்தவர்களின் உணர்வுகளுக்கு மதிப்பளிக்கும் வகையில் உழ்ஹிய்யா செய்யப்படும் இடம் மறைவானதாக இருப்பது மிகவும் அவசியமாகும்.
• தத்தமது மஹல்லாக்களை மையப்படுத்தி பிரதேச சூழலுக்கு ஏற்ப பொது மஷூறாவின் அடிப்படையில் உழ்ஹிய்யா விடயங்களை முன்னெடுத்தல்.
• உழ்ஹிய்யா நிறைவேற்றுவதன் மார்க்க ஒழுங்குமுறைகளைப் பேணி நடத்தல்.
• மிருக வைத்தியர்கள் மற்றும் உள்ளூராட்சி சபையின் உரிய அதிகாரிகள் உழ்ஹிய்யா செய்யும் இடத்தைப் பார்வையிட அனுமதித்தல்.
• குர்பான் செய்யப்பட்ட பின் விலங்குகளின் கழிவுகளை (எலும்பு, கால், இரத்தம், சாணம், தோல் என்பவற்றை) மிகவும் பொறுப்புணர்வுடன், உரிய முறையில் அகற்றுதல் அல்லது பூமியின் ஆழத்தில் புதைத்தல் மிகவும் அவசியமாகும்.
• குர்பான் பங்கீட்டின்போது ஒழுங்கு முறைப்படியும், சாணக்கியமாகவும் நடந்து கொள்ளல்.
• ஒரே ஊரில்/பிரதேசத்தில் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட தரப்பினர் கூட்டாகவோ தனித்தனியாகவோ குர்பான் பங்கீட்டில் ஈடுபடும் பட்சத்தில் பொருத்தமான முறையில் ஒருங்கிணைப்பை மேற்கொள்ளல்.
• போயா தினங்களில் உழ்ஹிய்யா கொடுப்பதையும், பங்கிடுவதையும், வாகனங்களில் வெளியூர்களுக்கு அனுப்புவதையும் முற்றாகத் தவிர்த்துக் கொள்ளல்.

05. உழ்ஹிய்யா பங்கீட்டின் பொது அண்மையில் ஏற்பட்ட வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட பிரதேசங்களுக்கு முன்னுரிமை கொடுப்போம்.

06. உழ்ஹிய்யா விடயத்தில் ஜீவகாருண்யத்தைப் பற்றியும் அயலவர்களது உணர்வுகளை மதித்து நடப்பது குறித்தும் வந்துள்ள ஹதீஸ்களை கவனத்தில் கொள்வோம்.

07. மாமிசம் சாப்பிடாத, அல்லது அவற்றை உணவுக்காக அறுப்பதனை விரும்பாத சகோதர சமூகங்களது உணர்வுகளை காயப்படுத்தாது புத்தி சாதுரியமாக, சுய கட்டுக்கோப்புடன் நடந்து கொள்வோம்.

08. உழ்ஹிய்யா தொடர்பான விளம்பரங்கள், செய்திகள் மற்றும் புகைப்படங்களை பொது ஊடகங்களில், இடங்களில் பிரசுரிப்பதைத் தவிர்த்துக் கொள்வோம்.
தனித்தனியாகவும் கூட்டாகவும் உழ்ஹிய்யாவை நிறைவேற்றக்கூடிய அனைவரும் மேற்குறிப்பிடப்பட்ட வழிகாட்டல்களைக் கருத்திற் கொண்டு நடைமுறைப்படுத்துவோமாக.
_அல்லாஹ் எமது நற்கருமங்களை அங்கீகரித்து அருள் பாலிப்பானாக!_

இவ்வண்ணம்,
ஊடகப் பிரிவு
தேசிய ஷூரா சபை

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top